895-1050 - Stór-Reykjavíkursvæðið

777-5504 - Reykjanes

849-4012 - Akureyri

 • AA-samtökin hvetja engan alkóhólista að fyrra bragði til að leita sér bata eftir AA-leiðinni, né heldur safna þau meðlimum eða leggja að nokkrum manni að ganga í AA
 • Þau halda ekki félagaskrá og skrá ekki einstaklingsferil nokkurs manns
 • Taka hvorki þátt í né eiga aðra hlutdeild í rannsóknarstörfum
 • Eiga ekki hlutdeild að nefndum annarra samtaka í þjóðfélaginu, þótt AA-félagar, deildir og þjónustuskrifstofan eigi tíðum samstarf við þau
 • Ganga ekki á eftir né hafa eftirlit með AA-félögum
 • Framkvæma ekki læknisfræðilega eða sálfræðilega sjúkdómsgreiningu
 • Útvega ekki ,,afvötnunar"- og hjúkrunarþjónustu, lyf eða læknishjálp
 • Taka ekki þátt í opinberri fræðslu eða áróðri um áfengi
 • Útvega ekki húsnæði, fæði, fatnað, atvinnu, peninga eða annað til félagslegrar velferðar
 • Eru ekki ráðgefandi um heimilis- og atvinnumál
 • Þiggja ekki peninga fyrir þjónustu sína

Einstakir AA-menn gera þó sitthvað af því, sem talið er hér að ofan en það er þeirra einkamál og er ekki viðkomandi þátttöku þeirra í AA-samtökunum.

Margir atvinnumenn á sviði meðferðar við alkóhólisma eru einnig AA-félagar. En atvinna þerra er óðviðkomandi þátttöku þeirra í AA.

AA-samtökin í ströngustu merkingu telja það ekki á sínu færi að inna af hendi þá þjónustu, sem fram kemur í ofangreindri upptalningu.